Ang Pinirito nga Isda

Ang pinirito nga isda isa sa mga pinakapaborito naton nga pagkaon labi na guid kung bangrus o tilapia. Kada isa sa aton may ara style paano lutuon ang pinirito na isda. Wala naman na sang panakot guid mantika lang.

For sure halus tanan sa aton nga mga Ilonggo nanamitan e pares ini sa laswa naku sampat guid ang kanamiton.

Pila ayhan ka cup sang rice ang imo maubos kung parisan ini sang laswa kag sinamak nga maayad-ayad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap